Opmåling

 

GPS opmåling

EBmiljø udfører opmåling med GPS.

Mit primære opmålingsområde er vandløbs- og spildevandsområdet.

Jeg har god erfaring med opmåling af såvel åbne og rørlagte vandløb, eksisterende kloakbrønde og afløb fra trixtanke.


MU1


EB1

Samarbejdspartnere

Opmåling udføres primært som underentreprenør for Orbicon